Decidim junts el futur de polinyà!

Parc infantil de Les tres bessones

Instal·lació d’un parc infantil temàtic sobre les Tres Bessones, la sèrie de dibuixos animats creada per Roser Capdevila, al parc de Margarida Xirgú. L’espai estarà delimitat per una tanca de fusta i comptarà amb quatre jocs infantils en paviment tou de cautxú.

Cost: 62.236,83 €